Khai trương NPP Sơn Tiger King

Khai trương một số NPP Sơn Tiger King tại các Tỉnh

Ngày 14/07 Công ty CP Quốc Tế Tiger King Việt Nam diễn ra lễ khai trương NPP Định Lập tại Tỉnh Hà Nam

H/a khai trương

Ông Nguyễn Quang Minh TGĐ cty trao hoa NPP

Ngày 28/06/2020 Khai trương văn phòng chi nhánh Nam Định. 

Hình ảnh khai trương

Ông Trần Chiến Giám Đốc Chi nhánh phát biểu tại lễ Khai trương

Ông Lê Viết Hùng Giám Đốc KD đại diện tới trao hoa cho Đại lý Thảo Tho

H/a tại lễ khai trương Đại lý Thảo Tho

H/a Trưng bày sản phầm

LOADING