Công trình Tiger King

Công ty Tiger King phối màu cho các công trình. Lưu ý hình ảnh phối màu 3D là giới hạn của kỹ thuật hiện đại cho phép màu sơn trong ảnh có sự khác biệt nhỏ so với màu sơn thực tế. Vui lòng đối chiếu bảng màu để chọn màu thực tế.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHỐI MÀU 3D CHO KHÁCH

 

HÌNH ẢNH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH THỰC TẾ SƠN TIGER KING

 

LOADING